Успешно завършили зрелостници с подарък от Мебел Стил

20.05.2022
През последните 3 години Мебел Стил започна инициатива насочена към сферата на образованието.
Завършилите ученици с отличен успех в ПГ по земеделие - гр. Търговище, ПГ по Икономическа информатика Джон Атанасов - гр. Търговище и ПГСС Никола Пушкаров - гр. Попово получават марков часовник.